Bagan Assessors

Date:25 maig, 2021

Client:Bagan Assessors - Gestoria d'assessorament fiscal i comptable

Url:https://baganassessors.com/

Bagan Assessors

Reparació integral de tot el lloc web, que experimentava un mal funcionament general, amb errors crítics que impedien la correcta navegació i visionat del Web.

Actualització versions de PHP, Framework principal i mòduls del lloc web per a garantir la seva completa compatibilitat; correcta integració de l’API de Google Maps i eliminació de mòduls i codis obsolets innecessaris.

Adequació de la página web al nou reglament del RGPD, amb la redacció i inclusió de les respectives pàgines d’informació legal, així com la programació del mòdul d’avís legal de l’ús de les cookies en la web.

Optimització final de tot el lloc web per a millorar els temps de càrrega i fluïdesa de funcionament.

La prioritat del projecte era la de tornar fer operatiu un web que havia deixat de funcionar correctament i que donava una mala imatge corporativa del client. Ara Bagan Assessors ha tornat a tenir el control total sobre el seu lloc web oferint a tots els visitants una informació d’una forma més clara i veraç de tots els serveis que ofereix.