Escola infantil Begònia

Diseño páginas web

Date:02 maig, 2016

Client:Escola infantil Begònia

Url:http://www.escolabegonia.cat

Escola infantil Begònia

Manteniment, ampliació i implementació de millores a la pàgina web de L’Escola Infantil Begònia; centre educatiu per a nens de 0 a 3 anys situat en l’esquerra de l’eixample de Barcelona ciutat.

Implementació de xarxes socials amb la creació de pàgina en Facebook de l’Escola Begònia per dinamitzar i promoure les activitats del dia a dia en aquesta important xarxa social, enllaçant-la amb la web de l’escola envers les sinergies augmentar les visites a la mateixa i conseqüentment la captació de possibles nous alumnes per al centre.